Llops i Daines

llops-i-daines-2

  • Llops i Daines: de 8 a 11 anys. S’identifiquen pellopsl color groc. La imaginació al poder. Som creatius i tenim ganes de saber més. El lema és “Tant com puc”.
  • Els llops i les daines ja formen part d’un gran grup. S’intenta que es relacionin amb tothom de la branca i comprenguin el valor de la diversitat de les persones. El treball en petit grup, les sisena, els obliga a prendre responsabilitats i a ser una mica autònoms.

 

Anuncis