Rangers i Noies Guia

rangers-i-noies-guia-1

  • Ràngers i Noies Guies: d’11 a 14 anys. S’identifiqrangersuen pel color blau. Descobrim l’aventura de créixer. Divertits i arriscant a cada repte. El lema és “Sempre a punt”.
  • Actuen en petits grups de cinc o sis nois i noies, les patrulles, en les que cada membre assumeix una responsabilitat concreta i es compromet a col·laborar amb els altres. L’aventura es planteja a l’escolta com una exploració i descobriment d’ell mateix i del món que l’envolta.
Anuncis